Zalecamy przeczytać niniejszy regulamin (dalej „regulamin”), to zajmie ci tylko kilka minut, ale znajdzie nam i wam czas i pomogą uczynić stronę bardziej interesujące i zorganizowane. Strony są ludzie różnych światopoglądów, religii, poglądów i interesów są pełnoprawnymi klientami i użytkownikami naszego serwisu, dlatego jeśli chcemy, żeby to społeczność ludzi funkcjonowało potrzebne nam przestrzegać regulamin.

Ogólne warunki użytkowania

Niniejsza Umowa określa zasady korzystania przez Użytkowników materiałów i usług serwisu https://a-i.pw  (dalej „Witryna”).

1.Ogólne warunki

1.1.Użytkownik – całkiem udane osoba fizyczna, powyżej 18 (osiemnaście) lat, który przyjął warunki tej Umowy poprzez rejestrację na Stronie internetowej lub korzystania z jakichkolwiek usług tego Serwisu. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych, a także potwierdza, że jest właścicielem „językiem” i rozumie wszystkie warunki niniejszej Umowy, określone w ojczystym języku.

1.2. Korzystanie z materiałów i usług Serwisu jest regulowana przepisami prawa obowiązujących w państwie, w którym fizycznie znajdować się użytkownik.

1.3. Strony treść strony nie stanowi oferty publicznej.

1.4. Otrzymując dostęp do treści Serwisu Użytkownik uważa którzy dołączyli do niniejszej Umowy.

1.5. Administracja Serwisu ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy. Takie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania nowej wersji

Umowy na miejscu. W przypadku niezgodności Użytkownika z późniejszymi zmianami on zobowiązany do odmowy dostępu do Serwisu, zaprzestania korzystania z materiałów i usług Serwisu.

 

2. Zobowiązania Użytkownika

2.1. Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które mogą być traktowane jako naruszające przepisy prawa lub normy prawa państwa, w którym fizycznie znajdować się użytkownik, i prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, prawa autorskie i/lub prawa pokrewne, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia prawidłowego działania Serwisu i usług Serwisu.

2.2. Korzystanie z zawartości Strony internetowej bez zgody właścicieli praw autorskich nie są dozwolone. Dla właściwego korzystania z materiałów Serwisu należy zawieranie umów licencyjnych (pozyskiwanie licencji) od Właścicieli.

2.3. Przy cytowaniu materiałów z Witryny, w tym chronione prawa autorskie dzieła, link do Strony internetowej jest obowiązkowe.

2.4. Komentarze i inne wpisy Użytkownika na Stronie internetowej nie powinny wchodzić w konflikt z wymogami przepisów prawa międzynarodowego i ogólnie przyjętych norm moralnych i charakteru państwa, w którym fizycznie znajdować się użytkownik.

U nas jest surowo zabronione:

– polityczne i religijne wypowiedzi

– rasizm

– czynności, które są sprzeczne z obowiązującym prawem państwa, w którym jesteś fizycznie i prawa międzynarodowego.

– wiadomości, komentarze nie odnoszące się do treści artykułu lub do kontekstu dyskusji

– znieważenie i groźby wobec odwiedzających

– w komentarzach zabrania się wyrażenia zawierające nie normatywną słownictwo, poniżające godność człowieka, wyrażające waśni narodowościowych

– spam, a także reklamy wszelkich towarów i usług, innych zasobów, MEDIÓW lub zdarzeń, nie odnoszących się do kontekstu dyskusji artykułu

2.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i słowa

2.6. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania i wypowiedź gości, użytkowników i gości serwisu.

2.7. Użytkownik jest ostrzegany o tym, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wstęp i korzystanie z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą znajdować się na miejscu.

2.8. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności i nie ma bezpośrednich lub pośrednich zobowiązań wobec Użytkownika w związku z wszelkimi możliwymi lub powstałymi stratami lub szkodami związanymi z treścią Witryny, rejestracją praw autorskich i informacje o rejestracji, towarów lub usług dostępnych lub otrzymane przez zewnętrznych witryn lub zasobów lub inne kontakty Użytkownika, w które wszedł, wykorzystując zamieszczone na Stronie informacje lub linki do zewnętrznych zasobów.

2.9. Użytkownik przyjmuje stanowisko o tym, że wszystkie materiały i usługi Serwisu lub jakakolwiek ich część mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką promocją.

3. Pozostałe warunki

3.1. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego .

3.2. Nic w Umowie nie może być rozumiane jako łączenie między Użytkownikiem i Administracji Strony internetowej przedstawicielstwa, relacji partnerskich relacji we współpracy, relacji prywatnego najmu, lub jakiejkolwiek innej relacji, nie przewidzianych w Umowie.

3.3. Zaniechania ze strony Administracji Serwisu w przypadku naruszenia przez kogokolwiek z Użytkowników postanowień Umowy nie pozbawia Administrację prawa później podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony swoich interesów i praw autorskich, na chronione zgodnie z prawem materiały na Stronie. Użytkownik potwierdza, że zapoznałem się z wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy i bezwarunkowo akceptuje je.

3.4. W przypadku niezgodności Użytkownika z warunkami umowy, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu, w tym do zaprzestania dostęp do Treści w całości.